Solární panely - základní informace

Co je solární termický kolektor a jak pracuje

Sunrise

Solární termický kolektor využívá energie slunečního záření. Na Zemi dopadá neuvěřitelné množství sluneční energie, jež člověk využívá jen nepatrně, i když je ekologicky nejšetrnější a zcela zadarmo.

Velikost energie, která dopadá na Zemský povrch o velikosti 1 m2 za 1 s se nazývá solární konstanta a činí neuvěřitelných 1373 W.m-2. Celkem dopadá na Zemi 174 x 1017 wattů, což jsou asi jen 2 miliardtiny energie, kterou Slunce vyzáří.

S námi ušetříte až 70% nákladů na přípravu teplé vody a až 30% nákladů na vytápění! Zajistíme Vám státní dotace až 80 000 Kč na solární systém!

Co je absorbér

V každém solárním kolektoru je tzv. absorbér, který je vyroben z materiálů s dobrou tepelnou vodivostí. Vrchní tenká strana absorbéru maximálně absorbuje (zachycuje) a minimálně zpětně vyzařuje sluneční záření, které se mění na teplo. Toto teplo se předává pomocí soustavy kánálků teplonosným médiem do solární soustavy.

Co je solární kolektor

Zapouzdříme-li absorbér do vhodných materiálů, které dále zlepší jeho vlastnosti, získáme solární kolektor. Na vrchní straně kolektoru se nachází transparentní kryt, který propouští záření a zároveň zabraňuje jeho zpětnému vyzáření do okolí. Spodní strana a boky jsou izolovány např. minerální vatou, pěnovým polyuretanem atp. Pouzdro kolektoru chrání absorbér proti mechanickým povětrnostním účinkům. Absorbované teplo je odváděno nemrznoucí směsí (SOLAREN) izolovaným potrubím na místo spotřeby, kterým může být například solární zásobník.

Vhodně navrženým a realizovaným solárním systémem lze ročně uspořit značnou část nákladů vynaložených na přípravu tepelné energie. Úspora nákladů na energii potřebnou pro ohřev teplé vody (TUV) pro domácnost se pohybuje od 40 - 70% v závislosti na lokalitě bohaté na sluneční svit.

Úspora nákladů na vytápění představuje 10 – 30%. V obdobích s menšími solárními zisky se solární systém využívá k předehřevu TUV a naopak v letních měsících lze systém využít téměř plnohodnotně.

Díky vývoji solárních kolektorů lze dnes využít sluneční energii v průběhu celého roku na přípravu TUV, na vytápění a v neposlední řadě k ohřevu bazénů.

Majitelé solárních systémů se alespoň částečně zbaví závislosti na energiích, jejichž ceny neustále rostou. Díky programu Zelená úsporám  dále ušetří až 80 000 Kč na pořízení systému (kombinace přípravy TUV a přitápění).

Solární záření v ČR:

Na obrázku jsou zobrazeny roční hodnoty slunečního záření dopadajícího na území ČR. Tyto hodnoty jsou vyšší než ve většině západoevropských a severoevropských zemích.

Díky své konstrukci a použitým kvalitním materiálům dokáží kolektory SUNTIME využít slunečního záření maximálně.

Map

Solární kolektory - dodávka a montáž

Solární kolektory pro ohřev teplé vody a přitápění společnost TermoWatt s.r.o. dodává a instaluje ve městech Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Zákupy, Cvikov, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem a jejich a okolí.