Nová Zelená úsporám
UMÍME DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

AKCE NIBE 2017

Cílem společnosti je dodat řešení maximálně vyhovující potřebám klienta. Ať už se jedná o komfort užívání, příznivou cenu investice, nenáročnou údržbu či nízké provozní náklady.

K životnímu stylu řady zákazníků patří ohleduplný přístup k životnímu prostředí nebo požadavek energetické nezávislosti na zahraničních dodávkách. Počítáme s těmito nároky a námi dodávané instalace jsou schopny vyhovět i v tomto kritériu.

Jednou z našich klíčových priorit je kvalita dodávek. Jsme proto držiteli certifikátů od významných výrobců komponent topných systémů a jsme zapsáni v Seznamu odborných dodavatelů vedeným Státním fondem životního prostředí.